38.

Откъслеци, откъслеци…
***

– Аз предлагам вие да легнете, а ние със Стан да отидем – нервно бучеше Алеко.  – Какво ще кажеш, Стани? – обърна се той.

Неда тръсна недопитата чаша с вино обратно на масата. Русолявото момче вдигна рамене на съседната маса.

– Хайде да си гледаш работата, а? – изстреля тя със строга физиономия – Вие прихванахте май от тези – женичките да си седят по къщите, а?

– Недски… – изръмжа момъкът – Не сме спали цяла нощ. Аз съм разбит от ходене и ужаси…

– Ами лягай да почиваш тогава – заключи тя и отпи още една глътка, а после се намръщи – Буа, това е кисело и гадно! Искам кафе.

– Казах ли ти… – поклати глава белокосият и изгледа Гъчо.

– Неда, ти изгуби съзнание преди малко! – повиши тон викинга.

– Така ли? – изви гласче момичето – Значи тъкмо съм поспала.

Той сви юмруци.

– Носих те дотук на ръце и знам колко… починала изглеждаше. –

Тя вдигна очи от чашата си. Погледна го.

Двамата й приятели седяха срещу нея. Очите на Ния бяха подпухнали и зачервени, сякаш щеше да заплаче всеки момент. Алеко се държеше само на гнева си. Нещо я бодна под лъжичката.

– Знам, Ал. Благодаря ти. В момента обаче съм окей, или поне така се чувствам. Други хора обаче може би са в опасност… Хайде онези са в къщата… църква ли беше… но малките?

Тя подбели очи към дядовците, които мълчаха, вперили поглед в тяхната маса.

– Тези старци ли ще им помогнат?

– Ами тогава за какво изобщо се връщахме? – избухна Алеко. – Трябваше да ги подкараме като овце през гората… да ги довлачим тук… и да не се занимаваме, ами тъкмо да вземем да си ходим!

– Трябва им транспорт – отсече чернокосата – Трябва да ги натоварим на нещо. Коли нямат ли?

Погледът й попадна на Стан, който седеше на масата срещу приятелката си. Двамата си говореха нещо тихо. Неда смръщи вежди, сякаш отпъждаше някаква мисъл. После се изправи, макар и не толкова внезапно колкото й се искаше.

– Какво стана с колата? – приближи се тя до масата им. – Ще може ли да помогнете?

Къдрокосата, вързана на плитка девойка я изгледа сякаш бе някакво неприятно насекомо.

– Какво? – попита тя. – След всичко което се случи искаш помощ от нас?

Стан поклати глава.

– Закъсахме на километри оттук… Не знам как успяхме да се качим…

– А сега ще успеем да си тръгнем. И то веднага! – натърти момичето и се иаправи нацупено.

– Бобка, нека да починем… Не знаем накъде да тръгнем… –

– Ти изобщо знаеш ли нещо? – изфуча тя и се засили към вратата. – Излизам. Ако искаш – идвай.

Стан се изправи нерешително. Неда го изгледа леко присмехулно.
– Добре те стяга… Май е по-добра от мен?
Стан изсумтя.
– Ако говорим за това… всяка е по-добра от теб. – каза той сухо.

Джаста-прастата изви вежди леко. После се ухили.
– Оправя те по-добре? Винаги съм знаела, че имаш нужда от мъжка ръка.
Тя се изкикоти.
Стан се изправи и за секунди изглеждаше сякаш едва се сдържа да не й посегне.
Алеко застана бързо до него и го хвана за рамото.
– Не му е мястото на това – каза той – Трябва да спрем. Да се починем.
– Глупости… Естествено, че ще го защитаваш… кога не сте се поддържали.
– Не си права… – каза викингът, но тя го прекъсна.
– Всички сте от една черга… Жените са виновни и това е… И най-правата от нас няма да бъде изслушана, ако насреща й се изправи и най-долната отрепка, стига да е мъж… И стига да не е майка или роднина на някой… пък и тогава… Омръзна ми шибаното ви разделяне… тъпото двойно мерене!
– Не си права – сурово каза Алеко. – Когато се разделихте със Станимир бях на твоя страна, нали? Когато си тръгна исках да му счупя мутрата! Когато се скарахте с Николетка и ти замина на тъпата си бригада, пак те защитавах!
Кръчмарят застана между тях и се прокашля.
– Младежите… – грапаво продума той. – Стига сте се дърляли…. Ей го Манол ша впрегне каруцата си…
Гологлавият дядо кимна неуверено. Дебелият му съсед изпсува настрани, другите замърмориха.
– Юла е яка магарица…

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: