Нема 6 5

17.      
Докато дядото успее да извика и двете девойки бяха скочили от каруцата в движение. Пътят нагоре вече бе преминал в онези остри завои, на които може всеки момент да си видиш задния номер, и магаренцето едва креташе. На много места асфалтът сякаш бе разтворен и погълнат от черния път който се появяваше все по-често. На ръба на завоя те видяха скупчена група хора и светлини, а миг по-късно се появи и раненото, полегнало леко накриво туловище на камиона. Опряло чело в няколко едри дървета, то сякаш безмълвно молеше да го оставят да отдъхне.
Вик се чу откъм хората.
– Ния! Момичета! – и един добре познат едър силует се затича към тях. Лъчът от челника му заподскача като заблуден миньор в дискотека.
– Але! – промълви малката и се втурна към него. Той я сграбчи в ръце и я прегърна, после я отдръпна от себе си и заби ярката струя светлина в лицето й.
– Добре изглеждаш! Как поддържаш тази фигура?
Момичето го тупна с ръка по рамото. – Пусни ме!
– Недски? Къде си, гадино? –
– Тук съм за твое съжаление – съобщи джаста-прастата зад гърба му. Той се извъртя кръгом и след като заслепи и нея, я сграбчи в прегръдките си. Тук не му се размина толкова леко – получи шут, който за негово щастие улучи коляното му.
– Пусни ме, лигоч! Казвай как сте, какво се случи?
Зад тях бавно се приближи каруцата с дядото и големия фенер освети тримата – Алеко, прегърнал през раменете двете девойки, които намръщено присвиваха очи.
– Що стана деца? – попита и възрастният мъж.
– Всичко е наред, наред е… – избъбри Алеко – Видко се свести, взеха го преди малко с една друга каручка да го откарат на Яперино. Виждам че и вие един път превоз сте намерили… Пестим гориво ли?
– „На градо”, а? – измърмори Неда – Половин ден и вече си селянин…
– Ти как си? – попита Ния.
– Бе … като по-чудо всички сме добре – изхили се налудничаво викингът.    

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: